Michael Svoboda - znalec

+420 777 55 45 45 

Michael Svoboda

IČ 10133925    DIČ CZ490307009  

   znalec jmenovaný rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne 17.12.1991 č.j. 1877/89. a 4.4.2019  Spr 2575/2018-138 a Spr.3325/2020-37 z 22.4.2021 v oborech Ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací motorových, nemotorových, historických  vozidel a strojů.

Strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné se specialisací posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství

 Zapsán v seznamu znalců MS ČR  pod Identifikačním číslem 10133925.

Ekonomika - odvětví ceny a odhady, specializace motorová, nemotorová a historická vozidla
Strojírenství - odvětví strojírenství všeobecné specializace posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství
Koncese:
- odhady majetku movitého a nemovitého
- odborné posudky, studie, analýzy v oborech strojírenství a doprava 

Vzdělání a praxe

Vzdělání:  strojírenské  
Praxe:  4 roky technika leteckých motorů, 42 let automobily, opravárenství, obchod -  technické a manažerské funkce
Absolvent Specializačního studia Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno

Další informace

Vypracovávám Odborné posudky v oblasti technického stavu a opravárenství motorových vozidel včetně veteránů

Kontaktní formulář

Máte-li jakýkoliv dotaz, vyplňte následující formulář:
Název E-mail Zpráva Odeslat

Kontakt:

adresa: Bělohorská 181, 169 00 Praha 6 - Břevnov

+420 777 55 45 45 

svoboda@ams-znalec.cz